හිස_බැනරය

ප්ලාස්ටික් හෝස් සහ කොටස්

 • TPU වයර් ශක්තිමත් කරන ලද හොඳ නම්‍යශීලී විනිවිද පෙනෙන වායු නල නළය

  TPU වයර් ශක්තිමත් කරන ලද හොඳ නම්‍යශීලී විනිවිද පෙනෙන වායු නල නළය

  සාමාන්‍ය දූවිලි එකතු කිරීමේ පද්ධතියක් අධික බර රික්තයකින්, කාර්මික හෝස් එකකින් සහ දූවිලි එකතු කිරීම සඳහා භාජනයකින් සමන්විත වේ.සියලුම දූවිලි එකතු කරන හෝස් ශක්තිමත් සහ නම්‍යශීලී වේ, සමහර ඒවා අනෙක් ඒවාට වඩා තද විය හැක.නිදසුනක් වශයෙන්, තනි වැඩපොළකින් සුන්බුන් එකතු කරන හෝස් විශාල ප්රදේශයක භාවිතා කරන ඒවාට වඩා ඝන සහ අඩු නම්යශීලී විය හැක.සියලුම කාර්මික හෝස් නිර්මාණය කර ඇත්තේ ඉරීමකින් තොරව උල්ෙල්ඛ ද්රව්ය ඉක්මනින් ප්රවාහනය කිරීම සඳහා වන අතර, විවිධ හෝස් ද්රව්ය විවිධ පාරිසරික විචල්යයන් සඳහා පහසුකම් සපයයි.
 • දූවිලි එකතු කරන්නා TPU විනිවිද පෙනෙන චූෂණ පොලියුරේතන් නම්‍යශීලී වානේ කම්බි හැකිලෙන හෝස්

  දූවිලි එකතු කරන්නා TPU විනිවිද පෙනෙන චූෂණ පොලියුරේතන් නම්‍යශීලී වානේ කම්බි හැකිලෙන හෝස්

  සාමාන්‍ය දූවිලි එකතු කිරීමේ පද්ධතියක් අධික බර රික්තයකින්, කාර්මික හෝස් එකකින් සහ දූවිලි එකතු කිරීම සඳහා භාජනයකින් සමන්විත වේ.සියලුම දූවිලි එකතු කරන හෝස් ශක්තිමත් සහ නම්‍යශීලී වේ, සමහර ඒවා අනෙක් ඒවාට වඩා තද විය හැක.නිදසුනක් වශයෙන්, තනි වැඩපොළකින් සුන්බුන් එකතු කරන හෝස් විශාල ප්රදේශයක භාවිතා කරන ඒවාට වඩා ඝන සහ අඩු නම්යශීලී විය හැක.සියලුම කාර්මික හෝස් නිර්මාණය කර ඇත්තේ ඉරීමකින් තොරව උල්ෙල්ඛ ද්රව්ය ඉක්මනින් ප්රවාහනය කිරීම සඳහා වන අතර, විවිධ හෝස් ද්රව්ය විවිධ පාරිසරික විචල්යයන් සඳහා පහසුකම් සපයයි.
  ආහාර නිෂ්පාදනය.වියළි කුඩු භාණ්ඩ යනු වාණිජ බේකරි සහ ආහාර සැකසුම් කම්හල්වල ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය වන අතර ඒවා නිසි වාතාශ්‍රය නොමැතිව තොග වශයෙන් භාවිතා කරන විට ඉක්මනින් පාලනය කළ නොහැකි වේ.දූවිලි එකතු කරන හෝස් මගින් උපකරණ කුඩු ආෙල්පන වලින් ඉවත් කර ඇති අතර විය හැකි අනතුරු වලින් සේවකයින් ආරක්ෂා කරයි.